ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത യുവദീപ്തി smym ന്റെ പ്രവർത്തന വർഷ ഉദ്ഘാടനം 2019 മാര്ച്ച് 9 തീയതി അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസഫ് പെരുംതോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.യുവജനങ്ങൾ വചന പാതയിൽ എന്ന പ്രോജക്ട് വിഷയം .