ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത യുവജനദിനം
 
 ESPERANZA
Hope of the Catholic Church
 
2023 ജൂലൈ 30
മുഹമ്മ ജോർജിയൻ ലേക്ക് വ്യൂ കൺവെൻഷണൽ സെന്റർ

ഏവർക്കും സ്വാഗതം


യുവദീപ്തി SMYM
ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത