ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ യുവജനങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന കലാ മാമാങ്കത്തിന് തിരശ്ശീല ഉയരുന്നു..

ഉത്സവ് 2023

ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത കലോത്സവം

കാത്തിരിക്കാം......
കലയുടെ മേളപ്പെരുമയ്ക്കായി