യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എം കൊല്ലം - ആയൂർ ഫൊറോന
പ്രാർത്ഥന പഠന പരിശീലന ക്യാമ്പ്
മെസ്സിസ് 2k23
ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ സെന്റ് മേരീസ്‌ ഹൈസ്കൂൾ ആര്യങ്കാവിൽ വെച്ച് നടത്തപെട്ടു. കൊല്ലം - ആയൂർ ഫൊറോനാ വികാരി വെരി. റവ. ഫാ. മാത്യൂ അഞ്ചിൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ അഭി. മാർ. തോമസ് തറയിൽ പിതാവ് ക്യാമ്പ് സന്ദർശിക്കുകയും യുവജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിരൂപത റിസോഴ്സ് ടീമും കൊല്ലം - ആയൂർ ഫൊറോന സമിതിയും സംയുക്തമായി ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. 110 യുവജനങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.
യുവദീപ്തി എസ്എംവൈഎം
ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത