യുവദീപ്തി എസ്.എം.വൈ.എം കോട്ടയം ഫൊറോന
പ്രാർത്ഥന പഠന പരിശീലന ക്യാമ്പ്
മെസ്സിസ് 2k23
സെപ്റ്റംബർ 8,9,10 തീയതികളിൽ മാങ്ങാനം സ്പിരിച്വാലിറ്റി സെന്ററിൽ വെച്ച് നടത്തപെട്ടു. യുവദീപ്തി എസ് എം വൈ എം അതിരൂപത ഡയറക്ടർ ഫാ.ജോബിൻ ആനകല്ലുങ്കൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിരൂപത റിസോഴ്സ് ടീമും കോട്ടയം ഫൊറോന സമിതിയും സംയുക്തമായി ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. 57 യുവജനങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.
യുവദീപ്തി എസ്.എം.വൈ.എം
ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത